Právo na odstoupení od objednávky KOX s.r.o., 06/2014

Poučení o právu na odstoupení

Spotřebiteli náleží právo na odstoupení od objednávky za níže uvedených podmínek. Spotřebitelem se rozumí každá osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právo na odstoupení od objednávky

Odvolání

Na odstoupení od objednávky bez udání důvodu máte právo 14 dní od převzetí zboží.

  • Období pro odvolání začíná dnem, ve kterém jste vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, zboží převzali do vlastnictví popřípadě více produktů v rámci jedné dodávky.
  • Období pro odvolání začíná dnem, ve kterém jste vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, jako poslední zboží převzali do vlastnictví v případě rozdělené dodávky.

O odstoupení od Vaší objednávky nás (KOX s.r.o., V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1, Tel: 481 320 050, Email: service-cz@kox.eu) musíte informovat jednoduchým vysvětlením (např. zaslat dopis poštou nebo emailem). Pro odstoupení od objednávky můžete použít náš předvyplněný formulář. Použití našeho formuláře ale není povinné. Využijte této možnosti, díky které obdržíte okamžitě potvrzení o přijetí tohoto odstoupení (např. emailem).

K platnosti odstoupení od objednávky stačí, že nás informujete zasláním před uplynutím doby pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jakmile odstoupíte od objednávky, vrátíme Vám již provedenou platbu bezpodmínečně a nejpozději do 14 dnů od obdržení Vašeho oznámení od odstoupení, které jsme od Vás obdrželi, spolu s náklady na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste si zvolili jiný než standartní způsob doručení). Vrácení platby bude provedeno bankovním převodem na Vámi zadané bankovní spojení. V žádném případě nebudete zatíženi žádným poplatkem za odstoupení.

Ponecháváme si právo na pozastavení vrácení platby do obdržení vrácení objednaného zboží nebo o obdržení dokladu o zaslání na naší adresu, dle toho, která z obou skutečností nastane dříve.

Spotřebitel se zavazuje zboží neodkladně a v každém případě nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení od odstoupení nám zboží zaslat zpět. Tato lhůta je zachována v případě, že jste zboží v tomto termínu odeslali. Náklady na zpětné zaslání zboží nese v tomto případě spotřebitel.

Povinnost uhradit ztrátu hodnoty má spotřebitel pouze při případném snížení hodnoty zboží, pokud je zhoršení hodnoty v souvislosti s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, způsobeno zacházením spotřebitele se zbožím.

Další obsahy

zpět