Ochrana dat

Máte kdykoli právo na informace o datech, uložených o své osobě, jejich původu a příjemci, včetně účelu zpracování těchto dat, právo tato data opravit a požadovat jejich smazání. Vaše osobní data registrujeme, zpracováváme a využíváme pouze v souvislostí s realizací smlouvy, zejména pro vyúčtování a propagaci našich produktů a výkonů. Zpracovávání dat, jejich využívání pro účely propagace, výzkumu trhu nebo mínění můžete kdykoli odmítnout. V případě svého nesouhlasu se obraťte prosím na:

KOX s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Tel/Fax 481 320 050

E-mail: info-cz@kox.eu

Případné dotazy ke zpracování Vašich osobních dat Vám rádi zodpovíme na shora uvedených kontaktních místech.

Cookies

Interakce s našimi webovými stránkami jsou sledovány s pomocí Cookies a následně uvedených technologií, aby je bylo možné přizpůsobit uživateli. Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány na Vašem pevném disku. To umožňuje snadnější navigaci a vysokou míru optimalizace pro uživatele webové stránky.

Uživatel si může prohlížet naši webovou stránku přirozeně také bez těchto Cookies. Většina prohlížečů akceptuje programy Cookies automaticky. Uživatel může ukládání Cookies na svém pevném disku zabránit tím, že v nastavení prohlížeče zvolí "Žádné Cookies".

Přihlášení

Pokud uživatel vyvolá naši stránku, budou jeho přístupová data uložena na serveru. Používáme přihlášení pro anonymní statistická vyhodnocení, přičemž je vyloučeno přiřazení k příslušnému uživateli.

Statistické nástroje

Na naší stránce je používán statistický nástroj, který zaznamenává dodatečně Vaši navigaci na webové stránce a následující technické informace, které jsou automaticky předávány Vaším prohlížečem: dostupnost Javascript, Java, Flash, rozlišení obrazovky, verze prohlížeče, operační systém, délka návštěvy, jestli jste uživatel, jehož návštěvy se opakují, Váš geografický původ i adresu internetového protokolu (IP adresa). Žádná data, která jsou tímto způsobem shromažďována, nejsou přiřazována jednotlivým uživatelům. Uložená data jsou vyhodnocována výlučně pro statistické účely.

Můžete tyto záznamy kdykoli odepřít pomocí jednoduchého sdělení na naše shora uvedená kontaktní data.

Používání sociálních pluginů Facebooku, Google za použití řešení Shariff

Na naší webové stránce se používají sociální pluginy ("Plugins") sociálních sítí. Chcete-li zvýšit ochranu Vašich soukromých dat při návštěvě naší stránky, jsou do stránky integrovány Plugins nikoliv neomezeně, nýbrž za použití HTML odkazu (takzvané "řešení Shariff" od c't)). Touto integrací je zajištěno, že při načítání stránky naší webové prezentace, která obsahuje takové pluginy, se nevytvoří žádné připojení se servery poskytovatele příslušné sociální sítě. Kliknete-li na jedno z tlačítek, otevře se nové okno prohlížeče a vyvolá stránku příslušného poskytovatele služeb, na které můžete (případně po zadání Vašich přihlašovacích údajů) aktivovat např. tlačítka Like nebo Share. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání dat ze strany poskytovatelů na jejích stránkách, jakož i jejich příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu dat Vaší soukromé sféry naleznete v pokynech pro ochranu osobních dat poskytovatele. (http://www.facebook.com/policy.php, http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html)

E-mailové adresy, telefonní čísla

Pokud nám sdělíte svou emailovou adresu nebo své telefonní číslo, budeme s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Pokud již nechcete dostávat žádné emailové zprávy nebo telefonáty, můžete kdykoli povolení, které jste nám udělili v rámci uvádění adresy, zrušit prostřednictvím našich shora uvedených kontaktních dat. Pro odstranění z emailového seznamu postačí emailová zpráva..

Odkazy (linky)

Na našich webových stránkách jsou obsaženy odkazy (linky) na cizí stránky. Obsah těchto stránek si nepřivlastňujeme.

Další obsahy

zpět